Siirry sisältöön

Ilmiantosivusto

Rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta ilmoittaminen (Whistleblowing)

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (myöhemmin rahanpesulain) mukaan ilmoitusvelvollisella tulee olla käytössä luottamuksellinen kanava (ns. Whistleblowing-kanava), jonka kautta sen palveluksessa olevat tai asiamiehet voivat ilmoittaa rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. Suomen Vahinkovakuutus Oy on rahanpesulaissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen.

Henkilöt, jotka toimivat asiamiessuhteessa Suomen Vahinkovakuutus Oy:öön voivat tehdä ilmoituksen alla olevan lomakkeen kautta, mikäli heillä on epäily, joka koskee rahanpesun torjuntaa koskevan sääntelyn rikkomista yhtiön toiminnassa.

Ilmoitus rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta

    Kuvaile tapahtuma mahdollisimman tarkasti, jotta asia on selvitettävissä. Älä sisällytä ilmoitukseen muita henkilötietoja kuin ne, jotka ovat välttämättömiä ilmoituksen kannalta.

    Suomen Vahinkovakuutus Oy:n työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystään esimiehelle tai yhtiön Compliance Officerille tai käyttää yhtiön sisäistä Whistleblowing-kanavaa, johon voi tehdä ilmoituksen yhtiön intranetin kautta.

    Whistleblowing-kanavan kautta tehdyt ilmoitukset ohjautuvat Suomen Vahinkovakuutus Oy:n riippumattomaan Compliance-toimintoon. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Emme tallenna ilmoituksesta tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö voitaisiin tunnistaa.

    Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain nimetyt henkilöt Suomen Vahinkovakuutus Oy:n Compliance-toiminnossa ja väärinkäytösten torjunnasta vastaavassa toiminnossa. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja asian käsittely on aina luottamuksellista.

    Ilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla erityistä näyttöä epäilyn tueksi, vaan perusteltu epäily riittää.