Siirry sisältöön

Taloustiedot

190 000
asiakasta

126
työntekijää

1,9 M€
vakuutusteknistä katetta

Julkaisemme vuosittain tällä sivulla Suomen Vahinkovakuutus Oy:n vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n liiketoiminnan kasvu jatkui ja yhtiö teki historiansa parhaan tuloksen

Inflaation tuomista hinnankorotuspaineista huolimatta vuonna 2023 Suomen Vahinkovakuutuksen liiketoiminnan kasvu jatkui ja yhtiön asiakasmäärä nousi yli 189 000 asiakkaaseen. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 4,7 % ja myös yhtiön vakavaraisuusasema parani huomattavasti. Vahinkomenoa rasittivat muun muassa keskivahinkojen nousu sekä viiveellä tietoon tulleet liikennevakuutuksen suurvahingot. Sijoitustoiminnan tulos oli vahva erityisesti korkoinstrumenttien kohonneiden tuottotasojen ansiosta. Tilikauden 2023 tulos oli yhtiön historian korkein.

Digitaaliset palvelut ovat Suomen Vahinkovakuutuksella tärkeässä roolissa, onhan yhtiö ennen kaikkea digitaalinen toimija. Myös viime vuonna yhtiö jatkoi panostamistaan digitaalisten palveluiden kehitykseen. Valtaosa yhtiön vakuutuksista myönnettiin edelleen yhtiön omien, pääosin digitaalisten, myyntikanavien kautta. Yhtiötä johdetaan modernisti ja tietopohjaisesti varmistamalla tarkka tilannekuva asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, myynnin ja markkinoinnin tehoista sekä asiakasryhmien kannattavuuskehityksestä.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n osake-enemmistö (70 % osakkeista) siirtyi tilikauden aikana 25.5.2023 vahvistetun yrityskaupan tuloksena LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön omistukseen. POP Holding Oy jatkaa Suomen Vahinkovakuutuksen vähemmistöomistajana (30 % osakkeista).

Suomen Vahinkovakuutus Oy kuuluu jatkossa LähiTapiola -ryhmään ja sen tilinpäätös yhdistellään LähiTapiola -ryhmän konsernitilinpäätökseen, joka löytyy täältä.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n taloustiedot

SVV Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2023 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2022 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2021 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2020 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2019 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2018 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2017 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2016 [pdf]


Erkka Jalonen

Aktuaari ja talous

Erkka.Jalonen@suomenvahinkovakuutus.fi