Siirry sisältöön

Taloustiedot

184 000
asiakasta

130
työntekijää

1,5 M€
vakuutusteknistä katetta

Julkaisemme vuosittain tällä sivulla Suomen Vahinkovakuutus Oy:n vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen.

Ajoneuvovakuutusmarkkinan heikentymisestä huolimatta Suomen Vahinkovakuutus Oy:n liiketoiminnan kasvu jatkui

Ajoneuvovakuutusmarkkinan heikentymisestä huolimatta yhtiön asiakasmäärä nousi yli 184 000 asiakkaaseen ja vakuutusmaksutuottoihin saatiin kasvua. Myös yhtiön vakavaraisuusasema parani huomattavasti. Toisaalta korvauskulut kasvoivat, sillä vahinkomenoa rasittivat muun muassa keskivahinkojen nousu sekä ajoneuvo- ja henkilövakuutusten vahinkomäärien palautuminen miltei koronaviruspandemiaa edeltäneille tasoille. Geopoliittinen tilanne ja korkotasojen nousu puolestaan hankaloitti sijoitustoimintaa.

Digitaalisena toimijana yhtiö jatkoi panostamistaan IT- ja kehitysprojekteihin. Lisäksi uutena myyntikanavana aloitettiin vakuutusedustajamyynti ja lanseerattiin uusi luottovakuutustuote. Valtaosa yhtiön vakuutuksista myönnetään yhtiön omien myyntikanavien kautta. Yhtiötä johdetaan modernisti ja tietopohjaisesti varmistamalla tarkka tilannekuva asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, myynnin ja markkinoinnin tehoista sekä asiakasryhmien kannattavuuskehityksestä.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n taloustiedot

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2022 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2021 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2020 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2019 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2018 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2017 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2016 [pdf]


Erkka Jalonen

Aktuaari ja talous

Erkka.Jalonen@suomenvahinkovakuutus.fi