Siirry sisältöön

Taloustiedot

180 000
asiakasta

120
työntekijää

5,3 M€
tulos

Julkaisemme vuosittain tällä sivulla Suomen Vahinkovakuutus Oy:n vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen.

Koronapandemia näkyi myös vuonna 2021 – pandemiasta huolimatta yhtiön kolmas perättäinen voitollinen tilikausi

Myös vuotta 2021 leimanneesta koronaviruspandemiasta huolimatta Suomen Vahinkovakuutus Oy:n liiketoiminnan kasvu jatkui ja yhtiön asiakasmäärä nousi yli 171 000 asiakkaaseen. Tilikausi 2021 oli yhtiön kolmas perättäinen voitollinen tilikausi. Yhtiö on koko toimintahistoriansa aikana onnistunut joka vuosi sekä kasvattamaan maksutuloaan että parantamaan vakuutusteknistä katettaan.

Osittain pandemiasta ja sitä seuranneista poikkeusoloista johtuen, vakuutustoiminnan maksutulon kasvu pysyi hitaana. Vahinkomenoihin koronapandemialla on arvioitu olleen laskeva vaikutus. Digitaalisesti toimivan yhtiön jakelukanaviin ja asiakaspalveluun pandemialla ei ole ollut suurta vaikutusta ja yhtiön etätyöskentelyvalmiudet ovat olleet hyvät.

Vuoden 2022 näkymät ovat vakuutustoiminnan osalta suotuisat. Positiivinen kannattavuuskehitys, hyvä hintakilpailukyky ja vahvat kehityskyvykkyydet antavat hyvät lähtökohdat uusasiakashankinnalle, asiakaspidolle sekä uudenlaisten vakuutuspalveluiden lanseeraamiselle. Koronaviruspandemia ja inflaatiokehitys tuovat kuitenkin edelleen epävarmuutta toimintaympäristöön.

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n taloustiedot

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2021 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2020 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2019 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2018 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2017 [pdf]

SVV vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2016 [pdf]


Erkka Jalonen

Aktuaari ja talous

Erkka.Jalonen@suomenvahinkovakuutus.fi