Siirry sisältöön

Sivuston käyttöehdot

Sivuston käyttöehdot – Suomen Vahinkovakuutus

Nämä käyttöehdot koskevat Suomen Vahinkovakuutuksen kaikille avoimen verkkosivuston käyttöä.

Julkaisija ja palveluntarjoaja

Sivuston julkaisija ja palveluntarjoaja on Suomen Vahinkovakuutus Oy (y-tunnus 2432824-6), joka toimii osoitteessa Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Immateriaalioikeudet

Sivuston immateriaalioikeudet kuuluvat Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle, ellei toisin ole mainittu. Sivujen ulkoasun tai sisällön hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa ilman Suomen Vahinkovakuutus Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty.

Vastuut

Suomen Vahinkovakuutus Oy ylläpitää sivustoa aktiivisesti ja pyrkii varmistamaan sivuston toimivuuden ja sillä annettujen tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ei kuitenkaan vastaa sellaisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen käytöstä, käytön estymisestä tai sivustolla olleesta teknisestä tai sisällöllisestä virheestä.

Sivustolla esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta, sitoumusta tai muuta velvoitetta, ellei toisin ole mainittu.

Sivuston käyttäjä vastaa siitä, että hänen tämän sivuston kautta lähettämänsä tiedot ovat sisällöltään oikeita ja että ne saapuvat perille.

Yksityisyys

Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on oikeus kerätä ja tallentaa sivuston käyttöä koskevaa tietoa ja analysoida sitä erityisesti tämän sivuston ja yleisesti Suomen Vahinkovakuutus Oy:n toiminnan kehittämiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi.

Kerätyn sivuston käyttöä koskevan tiedon perusteella ei voida tunnistaa yksittäistä sivustoa käyttänyttä henkilöä.

Käyttöehtojen muuttaminen

Suomen Vahinkovakuutus Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja.